Burián

Listinou danou ve Vídni 3. března 1914 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu Lajose Buriána, penzionovaného plukovníka, spolu se syny Róbertem, Ottóu a Tivadarem vzešlými z manželství s Erzsébet Sigric a udělil mu erb:

Polcený štít. Vpravo je na přirozené skále obrněná paže držící šavli se zlatým jilcem a záštitou. Vlevo je ve stříbře modré břevno. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí stříbrný lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou.

Királyi Könyvek, 73. kötet, 164 165 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com