Bürger de Boroskrakkó

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 26. června 1914 povýšil císař Frantiček Josef I. Alberta Bürgera, majitele pivovaru v Marosvásárhely (dnes Târgu Mureș), do uherského šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 15. června 1915 jemu, jeho dceři Mari provdané za Mártona Tischlera vzešlé z prvního manželství s Jeanette Farkas a synům Dezőovi a Györgyovi a dceři Erzsébet vzešlým z druhého manželství s Julií Tischler, udělil predikát boroskrakkói (de/von Boroskrakkó) a erb:

V červeno - modře  děleném štítě je stříbrná orlice držící v pravém pařátu železné kladivo na dřevěném topůrku a v levém pařátu železnou radlici. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jseou dvě složená stříbrná křídla.

Királyi Könyvek, 73. kötet, 20, 270-271 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com