Brun

Adam Brun se narodil 12. března 1861 v Poprádu v Uhrách, ale domovsky příslušný byl do Rejštejna v Čechách. Do armády narukoval 29. dubna 1879 v nejnižší hodnosti k praporu polních myslivců č. 11. 26. září 1879 se stává závodčím, 26. března 1880 podmyslivcem, 25. června 1881 získává hodnost titulárního četaře a 16. února 1882 titulárního nadmyslivce. 18. srpna 1883 se dostává jako kadet zástupce důstojníka k praporu polních myslivců č. 29. Poručíkem se stává až u praporu polních myslivců č. 24 1. května 1887, na nadporučíka je povýšen 1. listopadu 1890. 29. května 1891 je přidělen k 39. praporu zeměbrany, definitivně je k zeměbraně přeřazen 2. září 1891. 1. května 1898 získává hodnost hejtmana 2. třídy, 1. listopadu 1900 hejtmana 1. třídy. V této hodnosti je přeložen 1. května 1906 k zeměbraneckému pěšímu pluku č. 25 a 1. března 1907 k pluku zemských střelců č. I, kde je povýšen 1. května 1910 na majora. 8. prosince 1811 je převelen k zeměbraneckému pěšímu praporu č. 7, 8. prosince 1913 je povýšen na podplukovníka a 1. září 1915 na plukovníka. 25. srpna 1916 se dostává k zeměbraneckému pluku č. 1. Po vypuknutí Velké války prodělal v letech 1914-1916 tažení proti Rusku nejprve jako velitel praporu a pak i pluku. Za více jako 30 let služby v armádě s účastí v boji jej císař Karel I. nejvyšším rozhodnutím ze dne 16. března 1917 povýšil do šlechtického stavu. Diplomem z 25. dubna 1917 udělil Adamu von Brun erb:

V modrém štítě se stříbrným kůlem provázeným po každé straně stříbrnou protěží se zlatým semeníkem je v patě skála o třech vrcholech, dole zeleně zarostlá, na jejímž prostředním vrcholu uvnitř stříbrného kůlu spočívá meč se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená modrá křídla, mezi nimi stříbrná hvězda.

Adam Brun se 24. listopadu 1891 oženil s Elise Löder, s níž měl dceru Margarethu (* 18. září 1892) a syny Herberta (*17. listopadu 1896, padl 16. září 1916 jako poručík sapérského praporu č. 14) a Waltera (* 21. ledna 1905).

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com