Brüll

Císař František Josef I. povýšil Ignaze Brülla, velkoobchodníka, člena a bývalého prezidenta obchodní a živnostenské komory v Terstu, jako rytíře řádu Železné koruny III. třídy, jež mu byl udělen nejvyšším rozhodnutím z 31. ledna 1879 jako uznání jeho dosavadních zásluh, do rytířského stavu. Listinou z 28. dubna 1879 mu byl udělen predikát rytíř (Ritter von) a erb:
 
Čtvrcený štít. První a čtvrté pole je červeno-zeleně polcené se stříbrnou kotvou s příčným břevnem a závěsným kruhem. Druhé a třetí pole je modré s červeno-zlatě šachovaným břevnem (jednou dělené a dvakrát polcené), nad kterým je zlatá pohanská koruna. Na štítě stojí dvě korunované turnajské přílby, pravá s červeno-stříbrnými a levá s modro-zlatými přikrývadly. Klenotem jsou zavřená křídla. Na pravé přílbě je přední dělené červeno-stříbrně, zadní stříbrno-zeleně, na levé přední modro-zlatě a zadní zlato-červeně. 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com