Brudl

Gustav Brudl se narodil v Terstu 8. prosince 1837. 8. srpna 1853 byl odveden k rakouskému válečnému námořnictvu jako kadet. 1. října 1857 se stává fregatním fendrychem, 1. května 1860 lodním fendrychem a 21. října 1862 poručíkem řadové lodě. Lodním poručíkem 1. třídy je jmenován 15. dubna 1866, na korvetního kapitána je povýšen 1. května 1876, na fregatního kapitána 1. listopadu 1880 a na kapitána řadové lodě 1. května 1884. 1. května 1891 dosahuje hodnosti kontradmirála. Války s Itálií roku 1859 se účastnil v Benátkách na palubě parníku Elisabeth a války se stejným nepřítelem roku 1866 v Boce Kotorské na palubě parníku Curtatone. 7. května 1895 jej císař František Josef I. za více jak třicet let služby v ozbrojených silách s účastí v boji povýšil do šlechtického stavu, udělil mu titul Edler predikát von a erb:

Dělený štít. Nahoře polceno. Vpravo ve stříbře vyniká ze zvlněného moře přirozená skála, na ní stojí na čtverhranném podstavci z kamene vystavěný maják. Vlevo v červeném je kotva ovinutá provazem splývajícím z očka a převýšená osmihrotou hvězdou, vše stříbrné. Dole v zeleném je stříbrný trojstěžník se skasanými plachtami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé šikmo dělené červeno – stříbrně, levé kosmo dělené zeleno - stříbrně, mezi nimi kníratý obrněný muž držící v pravici meč se zlatým jilcem a záštitou.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com