Brožík von Valrose

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 8. května 1897 povýšil císař František Josef I. malíře Wenzela (Václava) Brožíka (1851-1901) do šlechtického stavu. Listinou ze 17. listopadu 1897 mu udělil predikát von Valrose a erb:

Dělený štít. Nahoře je v modrém zlatá hvězda. Dole ve stříbře jsou tři modré štítky (2,1). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé modré s hvězdou ze štítu, levé stříbrné se štítky ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com