Broudre von Goruszów

Karl Broudre se narodil 26. října 1866 ve Vídni obchodníku Karlu Josefu Franzi Emanuelovi Broudremu (*28. ledna 1841, + 14. října 1899) a Josefě Barboře Antonii Hanel (* 19. března 1846, +1880), ale domovsky příslušný byl do Prahy. Do armády byl odveden 15. listopadu 1883 v nejnižší hodnosti k pěšímu pluku č. 88, 24. dubna 1884 se stává titulárním desátníkem. 18. srpna 1884 přechází jako kadet titulární šikovatel k pěšímu pluku č. 36, 1. srpna 1885 se stává kadetem zástupcem důstojníka, 1. září 1888 dosahuje hodnosti poručíka a 1. května 1894 nadporučíka. Spolu s povýšením na hejtmana je 1. května 1900 převelen k pěšímu pluku č. 56, 1. listopadu 1902 k pěšímu pluku č. 20 a 1. listopadu 1903 k pěšímu pluku č. 99, v jehož řadách se 1. května 1912 stává majorem. 1. června 1913 je jmenován velitelem záložního okrskového velitelství ve Znojmě. Po vypuknutí Velké války se 19. září 1914 vrací k 99. pěšímu pluku, v říjnu 1914 odchází s pochodovým praporem č. IV svého pěšího pluku na frontu, kde je 4. listopadu na Sanu těžce raněn. 1. března 1915 je povýšen na podplukovníka a vrací se na frontu. Jako velitel detašovaného II. praporu 99. pluku přiděleného ke kombinované divizi polního podmaršálka Rudolfa Stöger-Steinera šlechtice von Steinstätten se 1. a 2. května podílí na přechodu Dunajce a obsazuje ruská poříční opevnění. V jednu hodinu v noci pokračuje se svým praporem k úroku a obsazuje úsek hráze široký 400 kroků. Za úsvitu dobývá hořící ves Goruszów, pak Pierzyce a dosahuje druhé ruské linie, kde mu padlo do zajetí kolem 100 nepřátel a byly ukořistěny dva kulomety. V červnu téhož roku onemocněl. Je převeden k dispozici vojenské generální vlády v Lublinu. 6. června 1915 se stává velitelem záložního praporu 89 pěšího pluku, 26. září 1915 je přeložen ke krajskému velitelství v Busku a 1. listopadu 1916 je při svém návratu na frontu pověřen velením 92. pěšího pluku. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji jej císař Karel I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 25. srpna 1917 do šlechtického stavu. Listinou ze dne 15. února 1918 mu udělil titul Edler, predikát von Goruszów a erb:

Štít je rozdělen zúženým zlatým břevnem. Nahoře je ve zlatě modrá špice se stříbrným vytvořeným úplňkem provázená dvěma modrými hvězdami. Dole v modrém je trávník vodorovně protékaný přirozenou řekou, kterou přemosťují čtyři dřevěné čluny bok po boku, z levého okraje vyniká věž z kamenných kvádrů s dvojitým cimbuřím, bránou a třemi střílnami stojící na přirozené skále. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou.

S manželkou Helenou Marií, dcerou Bohdana Hirsche, majitele plantáží na Jávě, měl syny Karla Bohdana Adolfa (*Liberec, 19. září 1897) a Alfonse Bohdana Julia (*Liberec, 12. prosince 1898) a dceru Renatu (*Liberec, 9. března 1900).

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com