Bretzenheim

Falcký kurfiřt Karel Theodor (*1724, +1799, kurfiřtem od 1742, od 1777 též kurfiřtem bavorským) zplodil s Josefinou von Seyffert nemanželského syna Karla Augusta (*24. prosince 1768), kterého císař Josef II. povýšil 17. srpna 1774 na říšského hraběte s predikátem von Heydeck a udělil mu erb: Čtvrcený štít s červeným srdečním štítkem se zlatým preclíkem. 1. a 4. v modrém do středu obrácený zlatý korunovaný lev s červeným jazykem. 2. stříbrno – červeně polceno. 3. červeno – stříbrně polceno. Na štítě spočívá hraběcí koruna. Štítonoši jsou dva pštrosi přirozených barev držící v zobáku železnou podkovu.

19. prosince 1789 povýšil Josef II. hraběte von Heydeck do říšského knížecího stavu s predikátem Fürst von Bretzenheim, 31. ledna 1790 byl knížeti udělen velký palatinát. Při povýšení došlo k polepšení erbu: Pod červenou hlavou se stříbrným křížem čtvrceno s červeným srdečním štítkem se zlatým preclíkem. 1. a 4. v modrém do středu obrácený zlatý korunovaný lev s červeným jazykem. 2. stříbrno – červeně polceno. 3. červeno – stříbrně polceno. Na štítě spočívá knížecí přílba. Štítonoši jsou dva ohlížející se pštrosi přirozených barev držící v zobáku železnou podkovu. Vše je ploženo na knížecí plášť splývající z knížecí koruny.

Podstatou udělení knížecího titulu byl zisk říšského bezprostředního panství Bretzenheim, koupeného za  300 000 zl. od kolínského kurfiřta, které kníže musel na základě lunévillské mírové smlouvy odstoupit. Jako odškodné získal bývalé knížectví Lindau spolu s městem na břehu Bodamského jezera, které 23. dubna 1803 směnil s císařem za panství Regécz a Sárospatak v Uhrách, podle nichž mu byl změněn predikát na Bretzenheim von Regécz.

Zemřel 27. února 1823. S manželkou Marií Walpurgou princeznou zu Öttingen-Spielberg (1766-1833) měl dva syny, Ferdinanda (1801-1855) a Alfonse (1805-1863), kteří nezanechali potomky. Poslední nositelkou jména byla jejich sestra Amalie (1802-1874) provdaná za Ludwiga hrabete Taaffeho.

Gritzner, Max: J. Siebmachers grosses und allgemeines Wappenbuch..., I. Bd., 3. Abth. III. Reihe A. Die Fürsten des Heiligen Römischen Reiches A.-L. Nürnberg 1887, s. 24., taf. 22

Kneschke, Ernst Heinrich: Deutsches Adels-Lexikon, II. Bd. Leipzig 1860.

 

Autor: Michal FIALA

 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com