Breitenlohner z Kampfeslohnu

Raimund Breitenlohner se narodil roku 1865 ve Štýrském Hradci, ale domovsky příslušný byl do Weyeru v Horních Rakousích. Do armády byl odveden 31. října 1882 v nejnižší hodnosti k pěšímu pluku č. 82. Titulárním šikovatelem se stal 18. srpna 1884, kadetem 18. srpna 1885 a kadetem zástupcem důstojníka 1. listopadu 1885. K 1. listopadu 1888 byl povýšen na poručíka, v kteréžto hodnosti je 1. května 1889 převelen k pěšímu pluku č. 89, v jehož řadách ho očekávalo 1. listopadu 1892 povýšení na nadporučíka a k 1. listopadu 1900 na hejtmana. 1. května 1910 se dostává k pěšímu pluku č. 47 a 1. května 1912 spolu s povýšením na majora k pěšímu pluku č. 91. Po vypuknutí Velké války je nasazen na srbskou frontu, na níž u Valjeva 19. srpna 1914 padl. Ženatý byl s Ludmillou, dcerou Otty Fachbacha šlechtice von Lohnbacht, ředitele hlavní poštovní pokladny na odpočinku, narozenou ve Štýrském Hradci roku 1875. Na základě více jak třicetileté vojenské služby svého zemřelého manžela s účastí v boji požádala roku 1916 o povýšení do šlechtického stavu pro sebe a své dvě děti, dceru Elisabeth (*1905, Ungvár) a syna Raimunda (*1906, Ungvár). Císař Karel I. jí vyhověl nejvyšším rozhodnutím ze dne 15. února 1917. Listinou ze dne 5. července 1917 jí a jejím dětem udělil titul šlechtic/Edler resp. šlechtička/Edle, predikát z Kampfeslohnu/von Kampfeslohn a erb:

Ve štítě je zlaté zúžené břevno, z něhož nahoře v černém vyrůstá zlatý lev s červeným jazykem držící v pařátu meč, dole v červeném jsou dvě zlaté hvězdy. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu. Pod štítem se vine zlatá páska s černou devizou PRO PATRIA.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com