Breit de Doberdo

Listinou danou ve Vídni 15. února 1916 císař František Josef I. povýšil za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji na srbské a italské frontě Józsefa Breita (*17. srpna 1851), generálmajora a velitele pěší brigády, spolu se syny Zoltánem Józsefem Ágostonem a Vinczem Istvánem Ireneusem a dcerou Ilonou Etelkou vzešlými z manželství s Etelkou Rózsou Axmann do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát doberdoi (de/von Doberdo) a erb:

V modrém štítě je na přirozeném skalnatém trojvrší zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou a v levé stříbrný husí brk. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená černá křídla, každé se zlatou hvězdou, mezi nimi stříbrná lilie.

Királyi Könyvek, 73. kötet, 264, 327, 328 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com