Breisky (1907)

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 12. ledna 1907 povýšil císař František Josef I. Karla Breiského narozeného roku 1837 v Čáslavi, dvorního radu a vrchního inspektora Generální inspekce rakouských drah na odpočinku, do šlechtického stavu. Listinou ze dne 30. ledna 1907 udělil Karlu von Breisky erb vycházející z erbu jeho zemřelého staršího brara Rudoplha svobodného pána von Breisky:

Dělený štít. Nahoře je ve zlatě černý rostoucí jelen dvanácterák. Dole v modrém jsou dvě stříbrná břevna. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí jelen ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com