Breisky (1876)

Za zásluhy při organizování politických úřadů udělil císař František Josef I. vlastnoručním listem ze dne 14. srpna 1868 Rudolphu Breiskému, ministerskému radovi a předsedovi prezidiální kanceláře na ministerstvu vnitra narozenému roku 1826 v Praze, Řád Železné koruny III. třídy. Za pokračující služební zásluhy mu panovník vlastnoručním listem ze dne 4. ledna 1874 udělil rytířský kříž Leopoldova řádu. Na základě těchto řádů jej 9. března 1876 povýšil do rytířského stavu, udělil mu predikát rytíř/Ritter von a erb:

Dělený štít. Nahoře ve zlatě je rostoucí černý jelen desaterák. Dole v modrém jsou dve stříbrná břevna. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě složená křídla, přední černé se zlatým jetelovým čtyřlístkem, zadní zlaté, přikrývadla černo – zlatá; II. dvě složená křídla, přední modré se stříbrnou hvězdou, zadní stříbrné, přikrývadla modro – stříbrná.

Za následující zásluhy, které si Rudolph rytíř von Breisky vydobyl v postavení sekčního šéfa vedoucího prezidiální kancelář na ministerstvu vnitra, mu byl vlastnoručním listem císaře Františka Josefa I. ze dne 29. dubna 1880 udělen Řád železné koruny II. třídy. Na jeho základě byl 1. července 1880 povýšen do stavu sovobdných pánů a byl mu polepšen erb:

Dělený štít. Nahoře ve zlatě je rostoucí černý jelen desaterák. Dole v modrém se dvěma stříbrnými břevny je modrá špice, v níž ze zeleného travnatého pahorku roste do vidlice tvarovaný uříznutý lískový kmínek se dvěma listy na každé větvi provázený čtyřmi zlatými korunkami, jimiž je protažena zelená vavřínová ratolest (2,2). Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní tři korunované turnajské přílby. Klentoty: I. černé křídlo se zlatým jetelovým čtyřlístkem, přikrývadla černo – zlatá; II. rostoucí černá, zlatě korunovaná orlice s červeným jazykem, přikrývadla modro – zlatá; III. modré křídlo se stříbrnou hvězdou, přikrývadla modro – stříbrná.

Podobný znak si zvolil jeho mladší bratr Karl, když byl roku 1907 povýšen do šlechtického stavu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com