Brám z Bárdány

Dne 6. května 1882 povýšil císař František Josef I. Maxmiliana Bráma (1842-1917), uherského královského radu, ředitele uherské Společnosti jižní dráhy a rytíře řádu Františka Josefa, na základě Řádu železné koruny III. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 25. listopadu 1880 do rytířského stavu, udělil mu predikát rytíř Brám z Bárdány (Ritter Brám von Bárdány) a erb:

Čtvrcený štít se zlatým kosmým břevnem, na němž jsou tři kosmo položené šípy s červeným opeřením. 1. a 4. nahoře v červeném zlatá hvězda, dole v modrém zlatá hvězda. 2. ve zlatě černý kůň s červenou zbrojí chrlící z nozder oheň. 3. dole ve zlatě na zeleném trávníku kamenný hrad se špičatou střechou uprostřed s cimbuřovým ochozem prolomený černou bránou doprovázenou po stranách střílnami a nahoře dvěma černými okny vedle sebe, z horního cimbuří vyčnívají po stranách od věže dva guidony z bílého a červeného vodorovného pruhu. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí zlatý gryf s červeným jazykem držící v pravém spáru šíp ze štítu a v levém zlatou hvězdu, přikrývadla červeno – zlatá, modro – zlatá; II. rostoucí kůň ze štítu, přikrývadla černo – zlatá. Pod štítem se vine zlatá páska s černou devizou SEMPER PROTINUS.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com