Braissach

Johann Wilhelm Braissach se narodil v Burgenlandském Eisenstadtu roku 1808. 24. července 1834 vstoupil do řad rakouské armády jako poručík. Roku 1849 byl povýšen na majora a v této hodnosti se zúčastnil bitvy proti uherským povstalcům u Isaszegu. Za záslihy v této bitvě obdržel nejvyšším rozhodnutím císaře Františka Josefa I. ze dne 21. ledna 1850 řád Železné koruny III. třídy, na jehož základě byl 20. prosince 1850 povýšen ro rytířského stavu, byl mu udělen predikát Ritter von a erb:

Čtrvrcený štít. 1. a 4. v modrém stříbrno - červeně šachované břevno ve třech řadách, nad ním stříbrná hvězda. 2. a 3. v červeném vyniká z levého okraje stříbrně obrněná paže držící nahý meč se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. tři pera, stříbrné, modré a stříbrné, přikrývadla modro – stříbrná; II. vynikající paže ze štítu, přikrývadla červeno – stříbrná.

Johann Wilhelm rytíř von Braissach se nikdy neoženil a zemřel roku 1883 ve Vídni v hodnosti generálmajora.

Županič, Jan: Mezi Davidovou hvězdou a křížem. Židovská šlechta podubnajské monarchie. Praha 2012.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com