Brai de Szécsény

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 12. května 1911 povýšil císař František Josef I. do uherského šlechtického stavu Jakaba (Józsefa) Breuera, mexického konzula u švédského královského dvora.

Nejvyšším rozhodnutím z 20. března 1912 mu pak povolil změnu příjmení na Brai a udělil mu predikát szécsényi (de/von Szécsény). Následně listinou danou ve Vídni 19. června 1912 udělil jemu a jeho dětem z manželství s Márií Antonií Lorrainovou Germanu Lajosovi, Jozefě Márii, Márii a Róze Anně,  erb:

Ve štítě je stříbrná špice se zvráceným hnědým rohem hojnosti plným ovoce a květin na zeleném trávníku. Vpravo v modrém se ze stříbrné zvlněné vody zvedá přirozené skalnaté trojvrší, na něm je doleva obrácená stylizovaná zlatá orlice s červeným jazykem držící v zobáku zeleného hada. Vlevo sedmkrát děleno červeně a stříbrně. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je hnědá koňská hlava.

 

Királyi Könyvek, 72. kötet, 404, 534, 777, 778 oldal.

 

Michal FIALA

 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com