Brahier

Johann Franz Brahier se narodil v měšťanské rodině ve francouzském Montfauconu a byl pokřtěn 16. května 1637. Roku 1678 přichází do Prahy a stává se zde poštmistrem  20. listopadu 1684 byl povýšen do rytířského stavu a byl mu polepšen rodinný erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. v červeném zlatý, do středu obrácený korunovaný dvojocasý lev. 2. a 3. v modrém do poloviny dosahuje přirozené moře, na němž doprava pluje přirozený pstruh, do něj se shora zakusují dva zvrácení přirození dlefíni, zespoda se do něj zakusuje jeden větší přirozený delfín (původní erb, kde však pstruh pluje doleva). Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí obrněný muž se čytřmi pery, červeným, stříbrným, modrým a červeným, na přílbě držící v pravé ruce meč se zlatým jilcem a záštitou, přikrývadla modro – zlatá (klenot rodinného erbu, kde jsou pera modré, zlaté, stříbrné, červené); II. tři pera, modré, stříbrné a červené, přikrývadla červeno – stříbrná.

NA, ČDK, IV D 1, kart. 418.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com