Brachelli

Na základě Řádu Železné koruny III. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 19. února 1884 císař František Josef I. listinou danou v Vídni 20. května 1884 povýšil do rytířského stavu Huga Franze Brachelliho narozeného roku 1834 v Brně, doktora filosofie, dvorního radu, přednostu statistického oddělení na ministerstvu obchodu a profesora Vysoké technické školy ve Vídni, udělil mu predikát Ritter von a erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. ve zlatě červený, uprostřed proražený kříž. 2. a 3. v červeném stojí na rozevřené knize sova, vše zlaté. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby a červeno – zlatými přikrývadly. Klenoty: I. červeně oděna bezruká panna s vlajícími hnědými vlasy; II. zlatá sova. Pod štítem se vine červená páska se zlatou devizou ORE ET LABORE.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com