Boroević

Nikolaus Boroević se narodil 3. srpna 1856 Georgiji Boroevićovi a jeho manželce Staně v rodině řecko-orientálního vyznání v Knezovljanech v Chorvatsku, ale domovsky příslušný byl do Linze. Pokřtěn byl 16. srpna 1856 u sv. Petra a Pavla v Borojevići. Do armády narukoval ke 2. banátskému hraničnímu pluku jako pěšák titulární desátník 1. září 1873. K 1. říjnu 1873 je převelen k pěšímu pluku č. 70, skutečným desátníkem se stává 26. října 1873, kadetem desátníkem 1. dubna 1877 a kadetem šikovatelem 16. června 1877. V hodnosti poručíka se 1. listopadu 1877 dostává k 30. pěšímu pluku, v jehož řadách je 1. listopadu 1882 povýšen na nadporučíka a 1.května 1888 na hejtmana. V této hodnosti je 1. května 1896 přeložen k pěšímu pluku č. 59, 1. listopadu 1901 je povýšen na majora, 1. listopadu 1906 na podplukovníka a 1. listopadu 1909 na plukovníka. 30. dubna 1811 je poslán na dovolenou s prozatímním výslužným a s platností od 1. května 1913 je poslán na odpočinek. Aktivován je 16. září 1914 k pevnostnímu velitelství v Terstu. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 16. března 1917 jej císař Karel I. jakožto dohlížitele nad válečnými zajatci ve velitelském okruhu polního maršála arcivévody Evžena povýšil za více jak čtyřicet let služby v armádě do šlechtického stavu. Listinou ze dne 3. května 1917 udělil Nikolausi von Boroević titul Edler a erb:

Dělený štít. Nahoře je v černém zlatě obrněná paže držící meč se zlatým jilcem a záštitou. Dole je ve stříbře na zelené půdě červený kvádrovaný hrad s cimbuřím, střílnami, zavřenou bránou a s třemi věžemi s cimbuřím. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lancknecht v žlutém prostříhávaném horním a černém spodním oděvu, kolem krku má drátěný límec, na hlavě černý baret se dvěma stříbrnými a dvěma červenými pery a v pravé ruce drží šaršoun, který má opřený přes pravé rameno.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com