Born (1865)

Na základě rytířského kříže Leopoldova řádu uděleného 26. října 1865 císař František Josef I. povýšil 25. prosince 1865 Ernsta Wilhelma Borna narozeného v Tovačově roku 1803, penzionovaného ministerského radu na ministerstvu policie a čestného občana města Brna, do rytířského stavu, udělil mu predikát rytíř/Ritter von a erb:

Ve štítě pod zlatou hlavou s rostoucím černým orlem s červenými jazyky je v modrém stříbrný lev s červeným jazykem. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí lev ze štítu, přikrývadla modro – stříbrná; II. rostoucí orel ze štítu, přikrývadla černo – zlatá. Pod štítem se vine modrá páska se stříbrnou devizou Treu und furchtlos psanou gotickým písmem.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com