Borek z Hornic

Listinou danou v Praze 27. října 1593 udělil císař Rudolf II. Tomáši Borkovi, komorníkovi Desk zemských, predikát z Hornic a erb:

Dělený štít. Nahoře je v černém zlatý gryf s červeným jazykem držící v předních pařátech stříbrnou skálu. Dole šestkrát kosmo děleno zlatě, černě, stříbrně, červeně, stříbrně, černě a zlatě, Na štítě spočívá korunovaná kolčí přílba s černo – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí gryf ze štítu.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 5, 6.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com