Bolldorf von Grazigna

Emanuel Dominik Anton Bezvoda se narodil 31. prosince 1869 v městeřku Staňkově v Čechách Josefu Bezvodovi a jeho manželce Marianně rozené Kroj. 23. května 1916 mu byla povolena změna jména na Bolldorf. V hodnosti podplukovníka a prozatímního velitele střeleckého pluku č. 22 jej nejvyšším rozhodnutím ze dne 17. března 1918 císař Karel I. povýšil do šlechtického stavu. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 20. září 1918 udělil císař Emanuelu von Bolldorf predikát von Grazigna podle kóty východně od Gradisky, kde se svým štábem (dle spisu 10-12 mužů) a jedním kulometem odrazil útok dvou italských pluků, znovu dobyl ztracené pozice a zajal 12 důstojníků a asi 300 vojáků. Listinou vydanou ve Vídni 27. září 1918 obdržel Emanuel Bolldrof von Grazigna titul Edler a erb:

V modrém štítě je na zeleném trávníku zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou, lev je v každém horním rohu provázen zlatou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená zlato – modře dělená křídla, mezi nimi červená růže se zlatým semeníkem a se zeleným kalichem.

Emanuel Dominik Anton Bezvoda se 31. května 1905 ve Vídni oženil s Cäcilií Melanií komtesou Keglevich (*6. července 1882), dcerou Richarda hraběte Kegleviche von Buzin a jeho manželky Marie Pögner, s níž měl syny Richarda Emanuela Antona (*Vídeň, 28. března 1906) a Lea Franze Nikolause Mariu (*Vídeň, 6. prosince 1910).

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com