Bohatsch von Brandwall

Franz Bohastch se narodil roku 1841 ve Starém Městě ve Slezsku. 10. února 1862 narukoval v nejnižší hodnosti k dělostřeleckému pluku č. 9, u něhož postoupil až na hodnost ohněstrůjce (26. května 1866). Toho roku se účastnil italského tažení a srážky u Fort San Nicolo u Rivy. Od června do 20. září 1867 byl přeložen k praporu pevnostního dělostřelectva č. 9, pak slouží u dělostřeleckého praporu č. 6, v jehož řadách dosáhl hodnosti poručíka (1. listopadu 1869) a nadporučíka (1. května 1876. K 1. lednu 1879 byl přeložen k dělostřeleckému filiálnímu zbrojnímu skladu v Brodu jako nadpočetný dělostřelecké zbrojní setniny ve Vídni. Do vídeňského zbrojního skladu se dostává 1. prosince téhož roku, posléze putuje po dalších skladech v Linzi (1. listopad 1882), Krakově (1. července 1885), Štýrském Hradci (1. září 1888) a nakonec v Lembergu (1. ledna 1889). V průběhu této doby dosahuje hodnosti hejtaman II. třídy (1. listopadu 1884) a I. třídy (1. května 1888). Za více jak třicetiletou službu s účastí v boji jej císař František Josef I. povýšil 30. listopadu 1892 do šlechtického stavu, udělil mu titul Edler, predikát von Brandwall a erb:

Ve zlatém štítě je modrá hlava se třemi zlatými hvězdami na modrém kůlu provázeném po každé straně jedním železným granátem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené zlato – černě, levé modro – zlatě.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com