Bohač z Elbreichu

Wenzel (Václav) Bohač se narodil v Brandýse nad Labem roku 1841. 10 listopadu 1859 vstoupil jako vojín (myslivec) do pluku polních myslivců č. 18. Jako podmyslivec a od 6. března 1864 jako četař se účastnil Šlesvicko-holštýnské války s účastí v bitvě u Oberselk 6. února a 8. března při srážce u Vejle. V řadách pluku polních myslivců č. 17 ho zastihla válka s Pruskem. V hodnosti kadeta-nadmyslivce bojoval 27. června 1866 u Vysokova. 28. června u České Skalice a 3. července u Hradce Králové, kde byl raněn do obličeje a levé paže. 19. prosince 1866 byl povýšen na poručíka II. třídy. Jako nadporučík (od 1. května 1876) se roku 1882 účastnil operací v jižní Dalmácii.  1. ledna 1883 byl převelen k nově zřízenému pěšímu pluku č. 100, hejtmanem II. třídy jmenován 1. května 1883, na hejtmana I. třídy byl povýšen 1. května 1887. Za více jak třicetiletou službu s účastí v boji jej císař František Josef I. povýšil 1. května 1890 do šlechtického stavu, udělil mu čestný titul šlechtic/Edler, predikát z Elbreichu/von Elbreich a erb:

Dělený štít. Nahoře v černém vynikají z horních rohů dvě ohnuté paže ve stříbrném, zlatě lemovaném brnění držící v obrněné pěsti meč se zlatým jilcem a záštitou, které se uporostřed pole kříží. Dole je ve zlatě červená věž se dvěma stříbrnými okny vedle sebe a se stříbrnou bránou stojící na černém trojvrší zvedajícím se ze zvlněné vody. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – stříbrnými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý gryf s červeným jazykem a černými křídly držící v pravém pařátu meč se zlatým jilcem a záštitou.Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com