Blumenstock z Halban, Halban

Blumenstock z Halban, Halban

 

Císař František Josef I. povýšil listinou vydanou 18. listopadu 1890 JUDr. Heinricha Blumenstocka, narozeného roku 1845 v Krakově, dvorního radu a ředitele kanceláře poslanecké sněmovny říšské rady, rytíře Řádu Františka Josefa, ruského Řádu sv. Anny II. třídy a srbského řádu Takovo III. třídy jako rytíře Řádu železné koruny III. třídy, jež mu byl udělen nejvyšším rozhodnutím ze dne 22. července 1883, do rytířského stavu, udělil mu predikát rytíř Blumenstock z Halban (Ritter Blumenstock von Halban) a erb:

Polcený štít. Vpravo v černém vyrůstá ze zlatého květináče zelený olistěný keř s pěti zlatými růžemi s červenými semeníky a zelenými kalichy (1,2,2). Vlevo je v modrém na zeleném trávníku stříbrná kvádrová zeď s cimbuřím o osmi stínkách prolomená bránou se zavřenými zlatými vraty opatřenými železnými panty a kováním zámku, brána je doprovázená dvěma černými kruhovými střílnami, zpoza zdi vynikají tři stříbrné kvádrové věže s cimbuřím o pěti stínkách, prostřední věž je vyšší, každá věž je prolomena černým oknem. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. květináč s keřem ze štítu, přikrývadla černo – zlatá; II. rostoucí stříbrná orlice s červeným jazykem, přikrývadla modro – stříbrná. Pod štítem se vine zlatá páska s černou devizou NEC ASPERA TERRENT.

Nejvyšším rozhodnutím z 20. července 1893 a listinou z 29. srpna téhož roku bylo Heinrichovi povoleno odložit příjmení a psát se pouze rytíř z Halban (Ritter von Halban).

S manželkou Marií Adler měl tři syny, Rudolfa, Johanna a Leona.

Górzyński, Sławomir: Nobilitacje w Galicji w latach 1772-1918. Warszawa 1999, s. 122.

 

Autor: Michal Fiala

 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com