Blum z Blankeneggu

Na základě řádu Železné koruny uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 7. ledna 1880 císař František Josef I. povýšil listinou ze dne 21. dubna 1880 JUDr. Sigismunda Rudolpha Bluma (1848-1885)  narozeného v Záhřebu, honorárního legačního sekretáře pověřeného řízením rakousko-uherského vyslanectví ve Stuttgartu, poručíka zeměbranecké dragounské eskadry, komandéra španělského řádu Isabely Katolické s hvězdou, do rytířského stavu, udělil mu predikát rytíř Blum z Blankeneggu/Ritter Blum von Blankenegg a erb:

Ve zlatém štítě je vzlétající černá orlice s červeným jazykem a zlatou zbrojí. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s černo – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou na obou dvě složená černá křídla. Pod štítem je zlatá páska s černou devizou: CUNCTA PRO PATRIA.

Sigismund Rudoph rytíř Blum z Blankeneggu zemřel v lednu 1885 v Konstantinopoli a s ním rod vymřel. Přenesení titulu na jeho bratra Josefa nebylo povoleno.

 

Michal FIALA - Jan ŽUPANIČ

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com