Bloch z Brodneggu

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 9. září 1914 Adolfa Blocha narozeného roku 1848 v Mladé Boleslavi, císařského radu, velkostatkáře a velkoprůmyslníka rytíře řádu Železné koruny III. třídy, do rytířského stavu. Listinou z 5. ledna 1915 mu udělil predikát Ritter Bloch von Brodnegg a erb:

Štít je rozdělen zlatým břevne. Nahoře v černém je zlaté ozubené kolo o čtyřech paprscích a šestnácti zubech, z jehož zubů šlehají po každé straně tři zlaté blesky. Dole v modrém roste na přirozené ornici sedm zlatých od sebe se odklánějících žitných klasů. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě složená, zlatým břevnem černo - modře dělená křídla, přikrývadla černo – zlatá; II. rostoucí zlatý lev s červeným jazykem, přikrývadla modro – zlatá. Pod štítem se vine zlatá páska s černou devizou Labore et industria.


Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com