Bledín z Fialového Kamene

Císař Rudolf II. udělil 10. listopadu 1600 Janu Bledínovi predikát z Fialového Kamene a erb:

Ve zlato – modře sníženě děleném štítě jsou dva propletení delfíni hlavami dolů společně svisle prostřelení stříbrným šípem. Na štítě spočívá kolčí přílba s modro – zlatými přikrývadly a točenicí týchž tinktur. Klenotem jsou figury ze štítu.

NA, ČDK, IV D 1, kart. 416.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com