Blancz de Szentrókus

Listinou danou v Budapešti 6. října 1896 povýšil císař František Josef I. Vilmose Blancze, generálního intendanta zeměbrany, za více jak 42 laet služby, spolu se synem Jenőem a dcerami Emmou a Irén, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát szentrókusi (de/von Szentrókus) a erb:

V modrém štítě na zeleném trojvrší spočívá na zlaté koruně obrněná paže držící v nahé ruce šavli se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená černá křídla, mezi nimi paže ze štítu.

Királyi Könyvek, 69. kötet, 904 oldal; 70. kötet, 265-269 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com