Bischitz de Heves

Listinou danou v Lainzu 9. června 1895 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu Dávida Bischitze, obyvatele Budapešti a velkostatkáře, spolu se synem Mórem a dcerami Mari a Emmou vzešlými z manželství s Háni Fuchs a syny Lajosem a Arturem a dcerami Saroltou a Annou vzešlými z manželství s Johannou Fischer, udělil mu predikát hevesi (de/von Heves) a erb:

Dělený štít. Nahoře v modrém je slunce obklopené sedmi hvězdami, vše zlaté. Dole v červeném je na zeleném pahorku přirozený pelikán na hnízdě krmící vlastní krví tři mláďata. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je přirozený čáp držící v zobáku zeleného, doleva hledícího hada s červeným jazykem a v pravé noze vinnou ratolest o jednom listu a dvou hroznech. Pod štítem se vine modrá páska se zlatou devizou LABOR OMNIA VINCIT.

13. dubna 1904  bylo Lajosi Bisiczovi de Heves povoleno změnit si jméno na Hevesy-Bisicz de Heves. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 3. prosince 1906 mu bylo povoleno odložit jméno Bisicz a psát se jen Hevesy de Heves. Jeho syn György (*Budapešť, 1. srpna 1885, +5. července 1966) obdržel roku 1943 Nobelovu cenu za chemii.

24. ledna 1917 bylo povoleno Imremu Bischitzovi de Heves a jeho sestře Stefánii změnit si jméno na Hevesy de Heves.

Királyi Könyvek, 69. kötet, 704-708 oldal; 71. kötet, 671 oldal; 72. kötet, 721 oldal; 73. kötet, 359 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com