Biringer de Tarany

Listinou danou ve Vídni 14. února 1905 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu Somu Biringera, velkostatkáře a obyvatele města Šoproně, udělil mu predikát taranyi (de/von Tarany) a erb:

V modrém štítě stojí na zelené půdě Maďar oděný v zelené, zlatě šňůrované atille, červených kalhotách, červeném pláštíku se zlatou spojovací šňůrou, s kožešinovou, červeně podšitou beranicí, ve zlatých botách a s šavlí u boku držící v pravé ruce tři zlaté obilné klasy. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je vzlétající stříbrná holubice s červenou zbrojí držící v zobáku zelenou vavřínovou ratolest.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 350, 444, 445 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com