Bing z Binge

Nejvyšším rozhodnutím císaře Karla I. z 11. dubna 1918 byl dr. Isidor Bing, vládní rada a ředitel stavební společnosti Union ve Vídni, bez taxy povýšen do šlechtického stavu. Listinou z 8. května 1918 pak Isidor získal predikát z Binge (von Binge) a erb:
 
Štít zlato-modře polcený v první třetině. Vpravo je modrý latinský kříž, vlevo zlatý gryf s červeným jazykem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro-zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední modré se stříbrnou lilií, zadní zlaté. Pod štítem je zlatá páska s modrým heslem DEBITO INSERVIENDO CONSUMOR.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com