Biedermann de Üszög et Mosgó

Listinou danou v Ischlu 29. září 1867 povýšil císař František Josef I. velkostatkáře Gusztáva Biedermanna do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát üszögi és mosgói (de/von Üszög et/und Mosgó)  a erb:

Pod červenou hlavou se třemi zlatými snopy vedle sebe je ve zlatě na zeleném trojvrší černý gryf s červeným jazykem držící v pravém předním spáru dubový stonek s dvěma zelenými listy a žaludem přirozených barev mezi nimi. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí gryf ze štítu. Pod štítem se vine zlatá páska s černou devizou CUM DEO.

ŽUPANIČ, Jan. Mezi Davidovou hvězdou a křížem. Židovská šlechta podunajské monarchie. Praha, 2012, s. 142.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com