Bernstein

Císař František Josef I. povýšil Dr. Sigmunda Bernsteina narozeného 1812 v Libni, vrchního štábního lékaře a vojenského sanitárního náčelníka při generálním velitelství v Praze, držitele zlaté střední Civilní čestné medaile a rakouské válečné medaile z roku 1873, u příležitosti jeho padesátiletého služebního jubilea nejvyšším rozhodnutím z 31. března 1878 na základě řádu Železné koruny III. tř. do rytířského stavu. Listinou z 11. března 1879 mu byl udělen predikát rytíř (Ritter von) a erb:
 
Dělený štít. Nahoře je ve stříbře volný červený kříž, dole jsou v černém tři zlaté hvězdy (1,2). Na štítě spočívají dvě korunované přílby. Klenoty: I. černá orlice s červeným jazykem, přikrývadla černo – zlatá; II. hlava a krk jelena přirozených barev, přikrývadla červeno – stříbrná. Pod štítem je zlatá páska s černou devizou DER PFLICHT GETREU.

ŽUPANIČ, Jan. Židovská šlechta podunajské monarchie. Mezi Davidovou hvězdou křížem, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com