Berndt

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 24. listopadu 1917 povýšil císař Karel I. Ottu Berndta narozeného 18. dubna 1865 v Brandu v Čechách (dnes Žďár u Tanvaldu), domovsky příslušného do Grünwaldu (dnes Mšeno nad Nisou), polního podmaršálka a velitele 4. jízdní divize, do rytířského stavu. Listinou ze dne 7. ledna 1918 mu udělil predikát rytíř/Ritter von a erb:

Šikmo dělený štít. Nahoře je v červeném rostoucí stříbrný kůň, dole v černém zlaté šikmé břevno. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí kůň ze štítu, přikrývadla červeno – stříbrná; II. dvě rozevřená křídla, pravé červené, levé černé se zlatým šikmým břevnem, mezi nimi meč se zlatým jilcem a záštitou, přikrývadla černo – zlatá.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com