Bernáth de Bosutpolje

Císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 9. prosince 1899 plukovníka Alfonse Bernátha, velitele 97. pěšího pluku, za třicet čtyři let služby v armádě s účastí v boji roku 1878 při dobytí Visoky a Sarajeva během okupace Bosny, spolu se synem Vladimirem a dcerou Aloizií provdanou za Kelemena Sauera de Nordendorf vzešlými z manželství s Jozefou Markulinich, do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát bosutpoljei (de/von Bosutpolje) a erb:

Ve štítě je stříbrné zúžené břevno provázené nahoře v červeném obrněnou paží držící v nahé pěsti šavli se zlatým jilcem a záštitou, dole v modrém na skále stojícím zlatým hradem s cimbuřím, střední věží se zavřenou branou a dvěma střílnami provázenou po každé straně dalšími dvěma střílnami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, červené, stříbrné a modré.

Királyi Könyvek, 70. kötet, 676-680 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com