Berlinger

Listinou danou ve Vídni 13. září 1805 císař František II. udělil za zásluhy ve válce s Francouzi Jakobu Berlingerovi, bývalému hejtmanovi vorarlberských zemských střelců, erb:

Dělený štít. Nahoře je ve stříbře vztyčený přirozený medvěd ve skoku. Dole v modrém na zeleném trávníku rostou tři přirozené smrky. Na štítě spočívá kolčí přílba s modro – stříbrnými přikrývadly a s točenicí týchž tinktur. Klenotem je rostoucí medvěd ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com