Berkó de Bát

Listinou danou v Budapešti 7. března 1903 císař František Josef I. povýšil Istvána Berkó, lékárníka v Ipolyságu (dnes Šahy, Slovensko) a generálního ředitele spořitelny, spolu se syny Antalem, Istvánem a Győzőem a dcerou Eszter vzešlými z manželství s Márií Keller, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát báti (de/von Bát) a erb:

Dělený štít se srdečním štítkem. Ten je červený se zlatou hvězdou. Nahoře v modrém jsou vedle sebe tři stříbrné hvězdy, dole je ve stříbře modrá lilie. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je pelikán na hnízdě krmící vlastní krví čtyři mláďata.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 161, 293, 294 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com