Bauer ze Skallheimu

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 8. listopadu 1893 císař František Josef I. povýšil do šlechtického stavu Franze Bauera narozeného roku 1821 v Hrubé Skále, prezidenta krajského soudu v České Lípě a rytíře řádu Železné koruny III. třídy. Listinou ze dne 16. ledna 1894 mu udělil titul šlechtic/Edler, predikát ze Skallheimu/von Skallheim a erb:

V modrém štítě jsou dvě věže, každá prolomená černým oknem, postavené na postranních vrcholech skalnatého sedla a převýšené třemi hvězdami vedle sebe, vše stříbrné. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená modrá křídla, na každém hvězdy podobně jako ve štítě.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com