Bauer de Krupiec

Gyula Bauer se narodil 14. srpna 1862 v židovské rodině domovsky příslušné do Budapešti. Po ukončení budapešťské kadetní školy roku 1882 nastupuje jako kadet strážmistr u pěšího pluku č. 12. Roku 1883 se stává kadetem zástupcem důstojníka, 1886 poručíkem, 1890 nadporučíkem a 1896 kapitánem. Roku 1909 je spolu s povýšením na majora převelen k 68. pěšímu pluku, v jehož řadách se stává roku 1912 podplukovníkem. Roku 1914 je přeložen ke 44. pěšímu pluku Erzherzog Albrecht (Álbrecht Főherczeg), jehož velením je pověřen 4. května 1915. Hodnosti plukovníka dosahuje 1, září 1915. Po vypuknutí Velké války je 1. září 1914 spolu se svým plukem přidělen k obraně silnice z Lemberga do Gródku, 5. září se podílí na obraně Dobrostan, 7. září na střetu u Weliko Polje a 8. září u Założe. 9. září je těžce raněn u Mszany. Po návratu k pluku, už jako jeho velitel bojuje 8. května 1915 mezi Saganowci a Zalnou, 19. května na kótě 295 u Ostrożce, 3. června 1915 na kótě 209 u Gaje, 15. června 1915 u Buchowic, 20. června u Woly Dobrostańske a 26. června u Kłodna. 28. června 1915 se účastní pozičních bojů na Bugu u Kamionky Strumiłowe, 24. července je při dobytí Dobrotwóru. Po svém povýšení na plukovníka bojuje 3. září u Baranie, 6. září 1915 je při útoku u Krupiece, 12. září vede protiútok u Świniuch, den nato přechází u Nowo Aleksiniece do obrany. 8. října 1915 se účastní protiútoku a následného pozičního boje u Sopanówa. Od 23. února 1916 se podílí na pozičních bojích u Lopuszna, které se 4. června mění na obranné, 10. října 1916 se brání u Pienak a Zórkówa. 1. února 1917 bojuje u Tölgyosszorose. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji s nepřítelem jej císař Karel I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 30. května 1917 do uherského šlechtického stavu a udělil mu predikát krupieci (de/von Krupiec). Listinou danou ve Vídni 9. listopadu 1917 mu udělil erb:

V modrém štítě posetém červenými růžemi je zlatý lev se zlatým jazykem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý korunovaný lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě bajonet, jehož čepel je ověnčena zelenou dubovou a vavřínovou ratolestí.

Király Könyvek 73 kötet, 370 oldal.

Magyár Országos Levéltár.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com