Bauer (1879)

Císař František Josef I. povýšil ze zvláštní milosti nejvyšším rozhodnutím z 25. července 1879 Rafaela Bauera (1843-1916), rakousko-uherského konzula v Bruselu narozeného v Buttenwiesen v Bavorsku, rytíře řádu Železné koruny III. třídy, na základě výjimečného uplatnění řádových statut do rytířského stavu. Listinou z 11. října 1879 mu byl udělen predikát rytíř (Ritter von) a erb:
 
Čtvrcený štít. 1. a 4. černo-zlatě polceno s mladíkem v šatě a klobouku s širokým okrajem střídavých tinktur přepásaný opaskem opět střídavých tinktur držící v pravici zlatý srp. 2. a 3. ve zlatě polovina černé orlice s červeným jazykem. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s černo-zlatými přikrývadly. Klenoty: I. rostoucí muž ze štítu; II. rostoucí orlice ze štítu. Pod štítem se vine zlatá páska s černou devizou INTEGRE ET PRUDENTER.
 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com