Bauer (1873)

Císař František Josef I. povýšil majestátem ze dne 15. srpna 1873 Sigmunda Bauera, ředitele Franco-Oesterreichische Bank, na základě Řádu železné koruny III. třídy, který mu byl udělen nejvyšším listem z 8. května 1873 za zásluhy o podporu uherských finančních zájmů, do rytířského stavu a uděluje mu predikát rytíř Bauer (Ritter von Bauer) a erb:

V modro - zlatě polceném štítě zlato - černě polcený orel s červenými jazyky. Přese vše je přeloženo modré břevno s červenou růží se zlatým semeníkem a zeleným kalichem mezi dvěma dovnitř obrácenými železnými srpy na zlatých rukojetích. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dva zlato – modře dělené rohy, mezi nimi zlatá kotva, přikrývadla modro – zlatá; II. dvě složená křídla, přední černé se srpem ze štítu, zadní zlaté, přikrývadla černo – zlatá. Pod štítem se vine zlatá páska s černou devizou Originis memor.

 

 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com