Bauer (1867)

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 7. října 1867 a listinou danou ve Vídni 8. prosince 1867 Theodora Bauera, továrníka a velkoobchodníka v Brně, ředitele brněnské pobočky Národní banky, správního radu Eskomptní banky a člena brněnské obchodní komory a obecního výboru, do šlechtického stavu, udělil mu titul Edler, predikát von a erb:

Ve zlatém štítě pod modrou hlavou se třemi zlatými včelami rozděleno modrou špicí se zlatou kotvou; ve zlatých částech vyniká ze špice polovina černého orla s červeným jazykem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsvou dvě rozevřená, zlato – modře dělená křídla, mezi nimi zlatá hvězda.Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com