Bassarabits de Jassenova

Listinou danou v Litomyšli 10. září 1889 císař František Josef I. na základě Řádu Železné koruny III. třídy uděleného za statečnost v bitvách u Hradce Králové a u Blumenau (dnes Lamač, Slovensko) v roce 1866, povýšil Sándora Bassarabitse, bývalého plukovníka zeměbrany, spolu se synem Sándorem Illésem Achilesem a dcerou Luizou Reginou Jankou vzešlými z manželství s Márií Förstner, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát jassenovai (de/von Jassenova) a erb:

Čtvrcený štít, 1. v modrém vpravo zlatá hvězda, vlevo doprava obrácený stříbrný vytvořený půlměsíc. 2. sedmkrát děleno stříbrně a červeně. 3. v červeném šikmo leží zavřená černá kniha kosmo přeložená mečem se zlatým jilcem a záštitou zkříženým se stříbrným psacím brkem. 4. v modrém stojí na zeleném trávníku okrouhlá stříbrná kvádrová věž s cimbuřím prolomená černou bránou a nad ní třemi černými okny (2,1) provázená po každé straně stříbrnou kvádrovou stěnou s cimbuřím prolomenou dvěma černými střílnami. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. brk s mečem ze štítu, přikrývadla modro – stříbrná; II. tři pera, jedno stříbrné mezi dvěma červenými, přikrývadla červeno – stříbrná.

Királyi Könyvek, 69. kötet, 229, 297-301 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com