Baronyi de Zala

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 1. února 1882 povýšil císař František Josef I. do uherského šlechtického stavu Ede Baronyiho, bankéře v Budapešti a velkostatkáře, spolu s manželkou Reginou Austerlitz. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 16. dubna 1882 mu predikát zalai (de/von Zala). Listina nese datum 16. února 1882 a je jí též udělen erb:

Polcený štít. Vpravo v modrém je stříbrné vlnité břevno provázené nahoře zlatou korunou. Vlevo je ve zlatě přirozený jeřáb držící v pravé noze kámen. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou. Pod štítem se vine modrá páska se zlatou devizou SEMPER VERUS.

Királyi Könyvek, 68. kötet, 365-367 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com