Baronyi de Csángóhétfalu

Listinou danou ve Vídni 4. října 1870 povýšil císař František Josef I. Benedeka Bárona, bankéře v Pešti, spolu se synem Tivadarem Edem a dcerou Franciskou Erzsébet, do uherského šlechtického stavu, změnil mu jméno na Baronyi, udělil predikát csángóhétfalusi (de/von Csángóhétfalu) a erb:

Uvnitř stříbrné bordury se sedmi červenými cimbuřovanými vížkami v modrém vyrůstá z přirozené vody v patě štítu zlatý lev držící v tlamě šavli se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu. Pod štítem se vine modrá páska se zlatou devizou LABOR NOBILITAT.

Királyi Könyvek, 68. kötet, 82-84 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com