Bardolff

Na základě rytířského kříže Řádu Marie Terezie uděleného vlastním rozkazem ze dne 30. července 1918 povýšil císař Karel I. listinou danou ve Vídni 21. října 1918 Karla Bardolffa narozeného roku 1865 ve Štýrském Hradci, doktora práv, polního podmaršálka a sekčního šéfa na ministerstvu války, do stavu svobodných pánů, udělil mu predikát Freiherr von a erb:

Šikmo dělený štít. Nahoře je ve zlatě rostoucí černý rohatý panter s červeným jazykem. Dole v zeleném je otevřená kniha šikmo překřížená mečem, vše stříbrné. Na štítě spočívají tři korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě složená křídla šikmo dělená stříbrno – zeleně, přikrývadla zeleno – stříbrná; II. černá orlice se zlatou zbrojí a červeným jazykem, přikrývadla zeleno – stříbrná, černo – zlatá; III. rostoucí panter ze štítu, přikrývadla černo – zlatá.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com