Bardas z Bardenau

Při příležitosti odchodu do výslužby byl Arnold Bardas, c. k. dvorní rada na ministerstvu železnic, nejvyšším rozhodnutím císaře Františka Josef I. z 23. října 1909 bez taxy povýšen do šlechtického stavu. Listinou z 26. března 1910 pak získal predikát Bardas šlechtic z Bardenau (Bardas Edler von Bardenau) a erb:
 
Zlato-červeně dělený štít. V horním poli je rostoucí černý gryf se zlatou zbrojí chrlící oheň, v dolním dvě stříbrné hvězdy vedle sebe. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s černo-zlatými a červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí gryf ze štítu.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com