Bardach z Chlumbergu

Nobilitační listinou z 21. září 1890 byl c. k. rytmistr II. třídy Wolf Bardach na základě třicetileté vojenské služby, během které s zúčastnil boje s nepřítelem, povýšen do šlechtického stavu s predikátem Bardach šlechtic z Chlumbergu (Bardach Edler von Chlumberg) a byl mu udělen erb:
 
Ve zlatém štítě černé kosmé břevno se zlatou dělovou hlavní provázené dvěma černými koulemi. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s černo-zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý kůň s černou hřívou a kopyty.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com