Bandat

Josef Bandat se narodil 11. srpna 1866 v uherské Czinfalvě (dnes Siegendorf, Burgenland), ale domovskou příslušností patřil do dolnorakouského Eggendorfu. Do armády vstoupil v nejnižší hodnosti k pěšímu pluku č. 60 dne 18. srpna 1883, 18. srpna 1885 povýšil na desáátníka. 26. října 1885 je převelen k pluku č. 67, 18. srpna 1886 nastupuje jako kadet-polní šikovatel u pěšího pluku č. 44. Nejnižší důstojnickou hodnost, poručíka, získává u 38. pěšího pluku (u něj od 1. května 1888) dne 1. května 1889, na nadporučíka je povýšen 1. listopadu 1893. K 1. listopadu 1901 nastupuje jako hejtman k pěšímu pluku č. 52, 1. května 1913 jako major k pěšímu pluku č. 38. Od 27. července 1914 slouží u pěšího pluku č. 23, kde 1. července 1915 získává hodnost podplukovníka. Bojových operací Velké války se účastnil jako velitel praporu a později jako prozatímní velitel celého 23. pěšího pluku na tažení v Srbsku, Haliči a Ruském Polsku. Císař František Josef I. jej nejvyšším rozhodnutím ze dne 31. července 1916 povýšil do šlechtického stavu. Diplom vydal až Karel I. 1. února 1917. Josefu von Bandat v něm udělil titul Edler/šlechtic a erb:

Polcený štít. Vpravo je ve zlatě polovina černého orla se zlatou zbrojí a s červeným jazykem. Vlevo v modrém jsou dvě oboustraně cimbuřová břevna a mezi nimi je zúžené břevno, vše zlaté. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dva rohy, pravý dělený zlato – černě, levý opakuje levou polovinu štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com