Balvin

Císař Karel I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 2. května 1918 Heinricha Balvina narozeného roku 1865 v Čáslavi, císařského radu ve Vídni a bývalého honorárního generálního konzula Osmanské říše v Sankt Petěrburgu, do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 12. října 1918 pak Heinrichu von Balvin udělil erb:

V černém štítě je zlaté zúžené šikmé břevno, po jehož horní hraně vzhůru kráčí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě zlatá hornická kladiva, dole je břevno provázené zlatou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí gryf s červeným jazykem držící v pravém pařátu meč se zlatým jilcem a záštitou a v levém černý hořící granát.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com